Over Ons

Laten we onszelf eerst even voorstellen!

Zorg & Professionals is een thuiszorg organisatie die zorg op maat biedt. Sinds 2018 is het succes van onze organisatie gebaseerd op het feit dat de zorgzaamheid voor onze klanten bovenaan staat.

Klanten bij zorg & professionals komen niet op een wachtlijst, maar worden direct voorzien van hulp. Onze cliënten variëren van jong tot hoogbejaarden, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, maar ook cliënten die behoefte hebben aanmeer gezelschap. Samen wandelen of koken? goed idee! De welzijn van de klanten vormen het hoofdpunt van ons beleid.

Wat wij doen

Zorg & Professionals weet door haar ervaring de juiste zorg te bieden aan de mensen met een beperking of zorgvraag ongeacht hun leeftijd en achtergrond. Met ons team van gekwalificeerd personeel en vrijwilligers staat Zorg & Professionals paraat om diensten te leveren aan cliënten met een beperking of zorgvraag. U kunt zich via onze website vrijblijvend aanmelden. Zodra de gegevens binnen zijn zullen deze bestudeert worden en zal ons team zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen je ondersteuningsvragen en vertellen wij meer over de mogelijkheden bij zorg & professionals. Vervolgens zal binnen zorg & professionals gekeken worden of er een passend aanbod voor je is. We adviseren je om iemand uit je naaste omgeving te betrekken bij het intakeproces. Deze persoon kan een bron van informatie zijn, emotionele of praktische ondersteuning bieden en helpen bij het zetten van verschillende stappen gedurende het intakeproces en verder. De intake zal 1 op 1 kosteloos uitgevoerd worden.

Onze Missie.

Zorg Professionals zet Zorg voor NU centraal door mensen met een beperking te ondersteunen en aanwinnen in de Nederlandse maatschappij. Zo kunnen deze mensen leren om zelfstandig te kunnen wonen, werken, leren. Deelname aan de samenleving is een gebrek in het leven van de mensen met een beperking, door deze mensen samen te brengen kunnen er mogelijkheden ontstaan tot ontplooiing. Respect hebben voor elkaar, omdat ieder een uniek individu is.

Onze visie.

 

De missie van Zorg Professionals krijgt concrete invulling doordat de mensen met een beperking een kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij. Dit gebeurt onder meer door de ondersteuning die Zorg Professionals geeft aan de mensen met een beperking. Wij als Zorg Professionals willen graag een bijdrage leveren aan het bevorderen van de kwaliteit van het leven van onze cliënten, zodat zij in staat worden gesteld om, zoveel mogelijk op hun eigen wijze invulling geven aan hun leven. Centraal staat dat onze cliënten hun eigen keuzes kunnen maken, ook de relaties van de cliënten met familie, vrienden en anderen worden gestimuleerd. Daarnaast wordt er gestreefd om ten allen tijde zowel een respectvol milieu te creëren en de omgang met anderen respectvol te laten verlopen.